Här finns katter som har bott hos oss och som av olika anledningar
inte har gått ihop med dom övriga i kattflocken.