Vi har gått Jordbruksverkets kurs i uppfödning och hållande av kanin.
uppfödarnummer C 70